SƠN TÀU BIỂN

Các sản phẩm

Các sản phẩm theo khu vực tàu

MẠN KHÔ

Vị trí thuộc phần vỏ tàu và ít khi tiếp xúc với nước ...

MẠN ƯỚT

Vị trí thuộc phần vỏ tàu và thường xuyên tiếp xúc với nước khi tàu có tải...

ĐÁY TÀU

Là vị trí luôn tiếp xúc với nước và chịu nhiều tác nhân gây ăn mòn từ môi trường...

MẶT BOONG, LỐI ĐI

Vị trí đi lại, sinh hoạt của thuyền viên và rất ít khi tiếp xúc với nước...

HẦM HÀNG

Khu vực chứa hàng hoá của tàu, khả năng ăn mòn tuỳ vào loại hàng chuyển.

KHUNG XƯƠNG TÀU

Khu vực chịu lực cho tàu, phân bố đều trong thân tàu, không tiếp xúc trực tiếp với nước nhưng dễ phát sinh hơi ẩm...