• Công trình công nghiệp

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI WHITE PALACE

THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án: Trung tâm hội nghị tiệc cưới White Palace
Địa chỉ: 108 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, TP.HCM
Diện tích xây dựng: 19.739,9 m2
Tổng số sơn cho công trình: Hơn 26.000 lít.

Công ty TNHH Sơn Hải Vân là đơn vị cung cấp sơn cho hệ thống kết cấu thép của công trình.