• Công trình tàu biển

TÀU BIỂN NAM TRÍ

Tàu biển Nam Trí Sau 3 năm hoạt động tại vùng biển Phú Quốc.


 

 


Sau hơn 3 năm hoạt động tại vùng biển Phú Quốc, tàu biển KG-066-07 Nam Trí vẫn được bảo vệ tốt nhờ vào hệ sơn hai thành phần của công ty Sơn Hải Vân.