• Công trình tàu biển

Làm sạch bề mặt bằng phun cát ướt

Phun cát ướt đang được áp dụng rộng rãi ở nhiều khu vực trong cả nước. Tuy nhiên, để thích ứng được với bề mặt ẩm phải có hệ sơn chuyên dụng có khả năng hút ẩm tốt. Sau đây là hệ sơn có khả năng khán ẩm được áp dụng nhiều của công ty chúng tôi: