• Công trình công nghiệp

KHO BỒN CHỨA HÓA CHẤT TẠI KCN GÒ DẦU

THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án: Kho bồn chứa hóa chất (Dung dịch NaOH 40%)
Địa chỉ: KCN Gò Dầu, BRVT
Thể tích bồn: 3000m3 x 3 Bồn
Diện tích sơn: 1.438 m2 x 3 Bồn
Công ty TNHH Sơn Hải Vân là đơn vị cung cấp sơn chuyên dụng cho dự án công trình này.