• Tin tức chung

Công Ty Sơn Hải Vân Triển Khai TPM (Nguồn tin từ Bộ Công Thương )

Triển khai TPM tại Công Ty Sơn Hải Vân ( Phần 1 )
   Công ty đã thực hiện 5S từ tháng 6 năm 2018 theo chương trình Hỗ trợ kỹ thuật của Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. Hoạt động 5S của công ty đã được Bộ Công Thương cấp chứng chỉ ghi nhận tham gia chương trình. Tại công ty, các hoạt động 5S được phổ biến đến toàn bộ nhân viên và duy trì hiệu quả đến nay (tháng 9 năm 2019)....(xem thêm chi tiết )

Triển khai TPM tại Công Ty Sơn Hải Vân ( Phần 2 )

    Với nền tảng thực hành tốt 5S từ năm 2018 và liên tục duy trì cho đến nay, Công ty TNHH Sơn Hải Vân đã quyết định tham gia chương trình thực hiện TPM (Duy trì hiệu suất tổng thể) với các trụ cột Bảo trì tự quản (AM) và Bảo trì theo kế hoạch (PM).... (Xem thêm chi tiết)