• Công trình công nghiệp

CÔNG TRƯỜNG NHÀ MÁY PHÂN BÓN AGRIFIL - ÚC