• Công trình tàu biển

SA LAN BIỂN SYNERGY FALCON 5000 TẤN

Hiện trạng vỏ tàu sau nhiều năm đi biển, lớp sơn vẫn khá tốt

Làm sạch bề mặt bằng phun cát ướt

Phun cát ướt đang được áp dụng rộng rãi ở nhiều khu vực trong cả nước. Tuy nhiên, để thích ứng được với bề mặt ẩm phải có hệ sơn chuyên dụng có khả năng hút ẩm tốt. Sau đây là hệ sơn có khả năng khán ẩm được áp dụng nhiều của công ty chúng tôi:

TÀU BIỂN NAM TRÍ

Tàu biển Nam Trí Sau 3 năm hoạt động tại vùng biển Phú Quốc.     Sau hơn 3 năm hoạt động tại vùng biển Phú Quốc, tàu biển KG-066-07 Nam Trí vẫn được bảo vệ tốt nhờ vào hệ sơn hai thành phần của công ty Sơn Hải Vân.