• Công trình công nghiệp

CÔNG TRÌNH “SƠN CHỐNG CHÁY NHÀ MÁY CHĂN NUÔI GIA SÚC C.P – CN ĐỒNG NAI”

Công trình “Sơn chống cháy nhà máy chăn nuôi gia súc C.P – CN Đồng Nai” bắt đầu thi công vào cuối tháng 05 năm 2018.
Với hệ sơn chống cháy được xây dựng 120 phút gồm:
- Sơn lót  AF-702
- Sơn chống cháy AF-180SE
- Sơn phủ HB-752
Sau đây là ảnh chụp một số ảnh đang trong giai đoạn thi công sơn chống cháy: