• Công trình công nghiệp

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC

Công trình được khởi công vào đầu năm 2016.
Hệ sơn cấp cho công trình gồm:
- Sơn chống gỉ Epoxy giàu kẽm 702 (lót kèo thép)
- Sơn phủ Epoxy 752 (phủ kèo thép)
Ngoài ra, các chi tiết máy và bồn chứa được sử dụng hệ sơn Alkyd gồm:
- Sơn chống gỉ Alkyd 504 (lót)
- Sơn phủ Alkyd (màu theo yêu cầu) sơn ở nhiều vị trí khác của công trình.