• Công trình công nghiệp

BỒN HÓA CHẤT CÔNG TY TNHH RIVERBANK VIỆT NAM

Công trình được khởi công vào Cuối tháng 8 năm 2015.
Bảng dự toán cho 100 mét vuông bồn chứa: 
Bồn hóa chất 2.500 m3 công ty Riverbank Việt Nam

Công ty TNHH Riverbank Việt Nam là công ty chuyên về sản xuất và phân phối dung môi có nguồn gốc từ dầu mỏ, thành lập 02/04/2007 tại KCN Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.